نمایش نوار ابزار

آینده پژوهی تبلیغ دین

مهندس عقیل ملکی فر، آینده پژوه پیشکسوت، در این کارگاه آموزشی از آینده پژوهی و تاثیرات آن در دین برای مخاطبان خود در دفتر تبلیغات اسلامی شهر زیبای اصفهان گفتند.
ایشان در ادامه صحبت های خود از نسل جدید سازمان ها، یعنی سازمان های آینده پرداز، نقش و نوع ساختار آنها در ادامه حیات سازمان و حتی ادامه حیات کشور گفتند.
و در انتها هم مخاطبان خود را برای فهم بیشتر این مفهوم جدید، به ۲ کتاب ارزنده که توسط خود ایشان به رشته تحریر درآمده است، ترغیب کردند.
کتاب های الفبای آینده پژوهی و آینده پژوهی و هنر آینده گرا.

دیدگاه ها