نمایش نوار ابزار

رزومه

وی دارای مدرک کارشناسی ارشد صنایع از دانشگاه صنعتی امیرکبیر است.
مهندس ملکی‌فر، کار بر روی دانش‌هایی چون آینده‌پژوهی، مدیریت فناوری، و سیاست علم‌ و فناوری را از سال ۱۳۷۱ در صنایع دفاع آغاز کرد، اواخر دهه ۷۰ بود که موفق شد اولین اتاق فکر حرفه‌ای کشور را به راه اندازد.
او بیش از ۵۰ کتاب منتشر شده، ده‌ها مقاله و تک‌نگاشت در زمینه‌‌های یادشده و اخیراً در زمینه‌های تعالی فردی، خانوادگی، و سازمانی فعالیت دارد.
وی در سال ۸۲ و۸۳ با مفهوم کلیدی «فن‌بازار» آشنا شد، و پس از پژوهش‌های کافی، نخستین کتاب در این زمینه را با همین عنوان «فن‌بازار» به جامعه‌ی علمی کشور تقدیم داشت. اکنون آصف، قوی‌ترین فن‌بازار کشور، در زمینه‌هایی چون فناوری نانو را در اختیار دارد.
افزون بر این، وی در حوالی سال‌های ۸۶ و ۸۷ با مفهوم اساسی «منتورینگ»، بویژه در زمینه‌های فناوری آشنا شده و از همان زمان تصمیم گرفت مهارت‌های لازم در این زمینه را فراگیرد تا به نخستین منتور کشور بدل شود. اکنون به عنوان نخستین «منتور تعالی» فردی، خانوادگی، و سازمانی در کشور فعالیت می‌کند. در همین راستا، او پایه‌گذاری شبکه‌ی مدارس تعالی آصف را از سال ۱۳۹۰ در کارنامه‌ی خود دارد.
او همچنین مبدع سبک آموزشی نوینی به نام «سبک آموزش تعالی‌بخش» است که هم‌اکنون در شبکه مدارس تعالی آصف از آن استفاده می‌شود.