نمایش نوار ابزار

چشم‌انداز”تصویری”ذهنی از آینده مطلوب در افق بلند مدت

داستان تعالی، داستان افراد، شرکت‌ها و ملت هایی است که از هیچ به همه چیز رسیده‌اند.
مهندس عقیل ملکی فر در جمع عاشقان تعالی، در شهر زیبای اصفهان، در یک سمینار ۲ ساعته، سخنرانی کردند.

دیدگاه ها